Personuppgifter enligt GDPR

Så här hanterar DataHjälpen i Norrköping AB personuppgifter.

Om ni fyller i vårt kontaktformulär och samtycker att vi får
skicka information till er så sparar vi endast informationen
tills frågan ni skickar in är löst/besvarad.

Om ni blir kunder till DataHjälpen så sparas endast nödvändig
information för fakturering i minst 7år enligt Svensk bokföringslag.